Cieceres un Kalnsētas internātpamatskolas skolotāju kolektīvs uzsākot Jauno mācību gadu
Cieceres un Kalnsētas internātpamatskolas skolotāju kolektīvs uzsākot Jauno mācību gadu