Otrdiena,  22. oktobris,  2019
 
Vārda dienas:   Irīda, Īrisa, Airisa
Cieceres pamatskola
   

  Audzināšanas darba uzdevumi

  1. Veicināt izglītojamo:
  1.1. sevis apzināšanos, pašizziņu, gribas audzināšanu, pašpilnveidi un pozitīvu pašvērtējumu, pašaudzināšanu mūža garumā;
  1.2. pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu;
  1.3. cieņu pret sevi, citiem un citādo, veselību veicinošu un drošu paradumu veidošanu;
  1.4. orientāciju uz ģimeni, laulību, paaudžu vienotības apzināšanos vērtību saglabāšanā, tautas ataudzē un valsts attīstībā;
  1.5. nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij;
  1.6. sadarbību izglītošanās procesā un ārpus tā, pilsonisko līdzdalību demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanā

  2. Veicināt skolēnu regulāru mācību darbu un mājas darbu izpildi uzlabojot skolas internāta telpas.

  3. Ieaudzināt tieksmi pēc veselīga dzīvesveida, nodrošinot sporta novirziena ieviešanu.

  4. Veicināt patriotismu, atbildīgu attieksmi un rīcību, veikt Labos darbus, kas apliecina Latvijas valsts, kultūras un latviešu valodas vērtību gatavojoties Latvijas simtgadei.

  5. Turpināt sniegt atbalstu karjeras izglītībā, motivēt skolēnus domāt par nākotnes iespējām.

  6. Atbalstīt un pilnveidot izglītojamo izvēli, talantus, intereses un spējas, piedaloties interešu pulciņos un EKO skolas darbībā.

  7. Izmantojot APU piemēru, pilnveidot pozitīvās uzvedības noteikumu ievērošanu.
  Cieceres pamatskola           © 2017
  < Maijs 2019
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  01
  02
  03
  05
  06
  07
  08
  09
  11
  12
  13
  14
  15
  18
  19
  20
  22
  25
  26
  27
  28
  Cieceres pamatskola           © 2017