Piektdiena,  22. novembris,  2019
 
Vārda dienas:   Aldis, Aldris, Alfons
Cieceres pamatskola
   

  Audzināšanas darbs

  Audzināšanas darbs tiek īstenots, balstoties uz valstī, pilsētā un izglītības iestādē izvirzītajām audzināšanas prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, aptverot visus audzināšanas darba virzienus izglītības iestādē.

   
  Audzināšanas darba mērķis:
  Turpināt veidot intelektuālu, emocionāli stabilu, fiziski aktīvu, sociālu un tikumisku personību sabiedrībā, pilnveidojot izglītojamā pozitīvo attieksmi pret sevi un citiem, veicināt izpratni par vērtībām, morāli un stiprināt piederību Latvijas valstij.

   
  Audzināšanas procesā būtiskākie izkopjamie tikumi ir:
  • atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību;
  • centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk;
  • drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā;
  • godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;
  • gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē;
  • laipnība – vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība;
  • līdzcietība – attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts;
  • mērenība – rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību;
  • savaldība – uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, respektējot savu un citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus;
  • solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisks dialogs ar citiem;
  • taisnīgums – godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles normu ievērošana;
  • tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).
   
  Cieceres pamatskola           © 2017
  < Oktobris 2019
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  01
  02
  03
  05
  06
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  29
  30
  Cieceres pamatskola           © 2017